Vogelwering dak

Vogelwering 

Wij kunnen, naast reparatie of vervanging van dakpannen, uw woning voorzien van vogelwering dak. Met deze vogel werende materialen blijft uw dak vrij van vogelnesten en de gevolgen hiervan. Vogels nestelen zich graag aan de rand van een dak waardoor een verstopping in dakgoten kan ontstaan met als gevolg dat het water niet goed wordt afgevoerd. Door de slechte afvoer voert het water naar plaatsen die mogelijk niet tegen langdurige blootstelling kunnen waardoor schade in verschillende vormen kunnen ontstaan.

Het voordeel van goede vogel werend materiaal is dat uw daken minder kans lopen op schade of verstoppingen, waardoor mogelijke lekkages en slijtage wordt geminimaliseerd.