daklekkage repareren

Daklekkage repareren

Lekkages aan daken zijn een grote ergernis voor veel woningbezitters, niet alleen omdat de bron van een lekkage vaak lastig te achterhalen is maar ook omdat de schade vaak moeizaam te repareren valt. Lekkages zorgen voor verschillende schades zoals rottende plekken in het houtwerk, schimmelvorming en mogelijke schade aan materiaal dat binnen staat. Het is niet altijd duidelijk hoe een lekkage ontstaan is.

Met de lekkagedienst van Hofstede wordt de bron van de lekkage voor u opgezocht en waar mogelijk direct voor u gerepareerd. Mocht de schade niet direct te repareren zijn, dan zorgen wij voor een gepaste tijdelijke oplossing en komen we de volgende dag terug om de gehele reparatie uit te voeren.